Monday, September 22, 2014

มองเมืองบนโลกยุคดิจิตอล

คนบ่นเมือง: มองเมืองบนโลกยุคดิจิตอล
101 สำรวจภาพเมืองบนโลกอินเตอร์เน็ท

ยุคข้อมูลข่าวสาร บางครั้งก็เรียกว่ายุคคอมพิวเตอร์ ยุคดิจิตอล หรือ ยุคสื่อใหม่
ว่ากันว่าเราท่านต่างกำลังอยู่ในยุคนี้กันแล้ว ก็อย่างการบ่นเล่าเรื่องบนหน้าเว็บบล็อก “คนบ่นเมือง” โยงกันไปมานี้ไงครับ
โดยลักษณะการสื่อสารเป็นการเล่าบ่นสื่อสารเรื่องเมืองบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไปสู่ผู้อ่านชมผ่านเครื่องมือสื่อสารใหม่ (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค โน้ตแพด ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ/เคลื่อนที่ เป็นต้น)

เมื่อเราอยู่ในยุคดิจิตอลสามารถรับรู้รับส่งข้อมูลผ่านไปมาถึงกันได้ผ่านสื่อใหม่ ๆ อย่างสะดวกและรวดเร็ว การสำรวจทำความเข้าใจเกี่ยวกับเมือง (เพื่อที่จะใช้เป็นเวทีและเครื่องมือในการบ่น) จึงขอเริ่มต้นกันบนโลกอินเตอร์เน็ทนี้แล้ว

ไปถาม Google กัน
ถาม: เมือง

ตอบ
ถาม: แล้ว “เมือง” ที่ฉันรู้จัก อย่างแถวบ้านฉันละ?
ตอบ: เลื่อนหน้าจอไปเลื่อย ๆ จนกว่าคุณจะสนใจ

ถาม: บ้านเราอยู่เชียงใหม่?
ตอบ: คุณเคยอยู่และย้ายไปมาแถวแถบถิ่นเหล่านี้ สิบยี่สิบปีไม่ใช่รึ?ถาม: บ้านเกิด ตอนรุ่น ๆ เราอยู่อีสานนะ
ตอบ: ขอนแก่น


และการบ่นเมืองวันนี้ ขอลากันด้วย เพลงบ่นแบบคนอยู่เมืองไว้ให้ฟังกัน (ถ้ารำคาญก็ปิดเสียก็ได้ครับ)
เชื่อมต่อชุมชน คนบ่นเมือง


No comments: